Evenemang:

01.03.2018 - Info om nya bestämmelser, Arcada

Fr.o.m. 1.1.2018 gäller gamla byggbestämmelsesamlingens delar inte längre. Gamla bekanta D1 och D2 har slopats, hela styrningen av byggande har setts över och vi har nya förordningar. Kom och hör vad som ändrat och vad som gäller nu.

Läs mer...

12.03.2018 - Cold Climate HVAC 2018 konferens

Internationella Cold Climate HVAC 2018 konferensen arrangeras 12-15.3.2018 i Kiruna, Sverige. Mer info: www.cchvac2018.se

13.03.2018 - Info om nya bestämmelser, Inveon

Fr.o.m. 1.1.2018 gäller gamla byggbestämmelsesamlingens delar inte längre. Gamla bekanta D1 och D2 har slopats, hela styrningen av byggande har setts över och vi har nya förordningar. Kom och hör vad som ändrat och vad som gäller nu.

Läs mer...

16.03.2018 - Info om nya bestämmelser, Kalles Inn, Vasa

Fr.o.m. 1.1.2018 gäller gamla byggbestämmelsesamlingens delar inte längre. Gamla bekanta D1 och D2 har slopats, hela styrningen av byggande har setts över och vi har nya förordningar. Kom och hör vad som ändrat och vad som gäller nu.

Läs mer...
Logga in/ut