Vatten och avlopp

Vad krävs av avloppsvattensystem, hur tolkar jag brunnsvatten-analyser, vad är vattenhygienpass? Svaren hittar du här.

Avloppsvatten

Förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät trädde i kraft den 15 mars 2011. Kraven i förordningen omfattar genast nya byggnader, medan de fastigheter som byggts före år 2004 ska uppfylla reningskraven i förordningen senast 15. mars 2018. Nu skall förordningen dock ses över. Utkastet till en ny förordning kunde kommenteras 20.12.2016-21.1.2017.

Mera information hittas bl.a. här:

 

Brunnar

 

Vattenarbetskort / ”Vattenhygienpass”

Alla de som jobbar i anläggningar som levererar hushållsvatten till behovet för fler än 50 personer eller över tio kubikmeter om dagen, då dessa personer verkställer åtgärder som påverkar hushållsvattnets kvalitet måste genomgå ett test i vattenhygien med godkänt resultat. Testintyget skall innehas även av personer som arbetar i simhallar och badinrättningar eller motsvarande anläggningar och verkställer åtgärder som påverkar bassängvattnets kvalitet.

Mera information hittar du på Valviras webbsida.

Logga in/ut